3593

Click for Ha Noi, Viet Nam Forecast

Click for Ha Noi, Viet Nam Forecast
Google

Liên hệ

Tên công ty CÔNG TY TNHH PRECIOUS VIỆT NAM
Địa chỉ Số 91, Đường 40m, Khu tái định cư Long Biên, Long Biên, Hà Nội
Tel 84-4-22463203
Fax 84-4-22463203
Websize http://www.precious.com.vn
Email info@precious.com.vn
Liên hệ
Họ tên Chức vụ E-mail
Hitoshi Soma TGĐ info@precious.com.vn
Trần Thế Cường Manager cuong@precious.com.vn
Nguyễn Thị Luyến Tổng hợp luyennt@precious.com.vn
All Rights Reserved.© Precious Viet Nam Co.,Ltd